Етно село Лелић

Етно село Лелић

Етно село Лелић је комплекс са ресторанским и смештајним капацитетом. У понуди комплекса су собе за преноћиште и боравак, централни ресторан са понудом домаћих јела и пића, сала за семинаре и друга дешавања и летњиковац са летњом кухињом. Визија Етно села Лелић је оживљавање пољопривредног газдинства и упошљавање чланова породице у породични бизнис.

 

Етно село Лелић је пројекат пољопривредног газдинства Радосављевић. Идеја да се започне овај пројекат је потекла од саме чињенице да се наше домаћинство налази у близини манастира Лелић и манастира Ћелије, који су изузетно посећени. Осим тога један од разлога је и оживљавање огњишта наших предака које је угашено већ 30 година.